STRATEGISK KOMMUNIKATION 2019-08-19T13:55:11+02:00

Strategisk kommunikation

Virksomhedskommunikation: Kommunikationstrekanten, Heidi Hansen

Inden for de sidste årtier har virksomhedskommunikation – eller strategisk kommunikation – udviklet sig fra lukket kommunikation og kun kommunikation til de nærmeste interessenter som kunder, leverandører og myndigheder.

Fokus var på kommunikation til markedet, så virksomheden kunne få gode resultater på bundlinjen.

I dag er en virksomheds kommunikation blevet meget mere kompleks, og der er mange flere modtagere af virk-somhedens kommunikation at tage hensyn til.

Det kræver interessentanalyser og kommunikations-planlægning. OG ikke mindst kræver det fokus på at det er svært at adskille intern og ekstern kommunikation.

Kurset Virksomhedskommunikation vil give dig værktøjer til at sikre optimal virksomhedskommunikation

Du kan også få en af vore kommunikationskonsulenter til at give kommunikationen et eftersyn.


Kursus: Virksomhedskommunikation

Et kursus for dig, der gerne vil lære at planlægge og tilrettelægge din virksomhedskommunikation, så den fremstår troværdig  – og ikke mindst: At det I siger, I er – også er det, jeres interessenter møder, når de kommer i kontakt med jer.

Indhold:

  • Kommunikationstrekant (Heidi Hansen) – udgangspunktet for at forstå sammenhæng mellem ekstern, intern kommunikation og image.
  • Vision, vision og værdier – hvad siger virksomheden om sig selv
  • Intern kommunikation – hvordan kommunikerer ledelsen værdier til virksomhedens medarbejdere
  • Identitet og kultur – hvad møder interessenterne, når de er i kontakt med virksomheden
  • Narrativ teori – hvilke historier fortælles internt og eksternt
  • Kommunikationsplanlægning – med udgangspunkt i modtageren, værktøjer der kan sikre at alle aspekter i kommunikationen bliver tænkt ind i planlægningen

I kurset indgår:

  • Undervisning og træning
  • Evt. Zoommøde før start
  • Skriftlige materialer
  • Kursusbevis

Eftersyn – virksomhedskommunikation

Vi kan tilbyde dig og din virksomhed et eftersyn af jeres kommunikation til jeres interessenter.

Du får tilknyttet en konsulent, der gennemgår og vurderer, hvad din virksomhed siger om sig selv på hjemmesiden, i markedsførings-materialer og andre offentlige erklæringer mm.

For at undersøge, om det I siger, er det samme, som interessenterne møder, vil konsulenten herefter afdække din virksomheds identitet og kultur – hvordan møder I interessenterne – er det i overensstemmelse med de forventninger I skaber med jeres eksterne kommunikation

Den interne kommunikation kan også undersøges, har medarbejderne en oplevelse af, at I som virksomhed er det, I siger, I er.

Eftersynet vil resultere i en afrapportering, der kan give jer indsigt i, hvordan I kan optimere jeres kommunikation. Både eksternt og internt.

Kommunikationskonsulent Annette Hjort Hinchely, ARKADIA

Kontakt os for en uforpligtende samtale:

Mail: annette@arkadia.dk

Tlf.: +45 31 12 67 50

Virksomhedens medarbejdere er det interessenterne møder – læs mere om personlig kommunikation her

Virksomhedens visuelle udtryk er med til at styrke kommunikationen – læs mere om visuel kommunikation her

Er du blevet nysgerrig på Heidi Hansens kommunikationstrekant, kan du se hendes gennemgang her (video af ca. 21 minutters varighed).